Jak žít ekologicky: leden

Jak správně třídit odpad a nepoužívat zbytečný jednorázový plast

Podle statistik 73 % procent Čechů třídí odpad, přestože tuto možnost má 99 % populace. Otázka ale je, kolik odpadu se zbytečně dostane na skládku, nebo do spalovny. Nestačí však jen třídit, ale zamyslet se již při nákupu. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Pokračování textu Jak žít ekologicky: leden

Jak žít ekologicky

Pamatujete si ještě na učivo ze základní školy o globálních enviromentálních problémech lidstva? Každý jsme se alespoň tímto způsobem seznámili s palčivými tématy, proti který musíme bojovat. Ekologické problémy byly dokonce vymezeny Konferencí OSN ve Stockholmu již v proce 1972. Mezi problémy patří nebezpečné odpady a látky ve všech formách, které přesahují únosnou míru, narušení planetárních systémů (klimatické systémy v atmosféře, apod.), skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, znečištění ovzduší, nadměrné čerpání nerostných surovin, ale i obnovitelných zdrojů (půda, voda, …), poškození půdy (eroze, vysoušení, zasolování) a globální ohrožení diverzity.

Pokračování textu Jak žít ekologicky