5. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

Databázové systémy 1 (DATA1)

Přednášející a cvičící: Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Předmět samozřejmě seznamuje se základy databází, přednášky jsou teoretické a vychází se z prezentací doc. Vychodila. Někdy jsou taky zmatené a občas se něco odbije.

Zápočet. Je potřeba získat alespoň 120 bodů ze dvou nejlépe napsaných písemek. Píší se dvě (každá za 100 bodů) a jedna opravná. Jedná se o psaní dotazů na papír ve dvou jazycích – SQL a Tutorial D. Tutorial D je trochu zákeřnější, na internetu snad neexistuje rozumná stránka, jen oficiální dokumentace, která teda není moc srozumitelná ke studiu. Nezbývá než vycházet z prezentací docenta Vychodila a všechny šílené i nešílené dotazy zkoušet na počítači.

Zkouška. Zkouška je ve stejném formátu jako PAPR1. Nejprve se píše test a pak následuje ústní část, která není povinná. Objevují se tam definice z přednášek, přepsání SQL na Tutorial D, nebo obráceně, nalezení kanonických modelů teorie, důkazy vlastností, a pak trochu zákeřností je přepis SQL na relační algebru. Na relační algebru se neklade žádný důraz a přesto se objevuje u zkoušky – stačí znát symboly, které jsou u různých definic (například „motýlek“ u definice přirozeného spojení, apod.) a ty pak správně zapsat.

Pokračování textu 5. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

Jak žít ekologicky: leden

Jak správně třídit odpad a nepoužívat zbytečný jednorázový plast

Podle statistik 73 % procent Čechů třídí odpad, přestože tuto možnost má 99 % populace. Otázka ale je, kolik odpadu se zbytečně dostane na skládku, nebo do spalovny. Nestačí však jen třídit, ale zamyslet se již při nákupu. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Pokračování textu Jak žít ekologicky: leden

Jak žít ekologicky

Pamatujete si ještě na učivo ze základní školy o globálních enviromentálních problémech lidstva? Každý jsme se alespoň tímto způsobem seznámili s palčivými tématy, proti který musíme bojovat. Ekologické problémy byly dokonce vymezeny Konferencí OSN ve Stockholmu již v proce 1972. Mezi problémy patří nebezpečné odpady a látky ve všech formách, které přesahují únosnou míru, narušení planetárních systémů (klimatické systémy v atmosféře, apod.), skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, znečištění ovzduší, nadměrné čerpání nerostných surovin, ale i obnovitelných zdrojů (půda, voda, …), poškození půdy (eroze, vysoušení, zasolování) a globální ohrožení diverzity.

Pokračování textu Jak žít ekologicky