5. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

Databázové systémy 1 (DATA1)

Přednášející a cvičící: Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Předmět samozřejmě seznamuje se základy databází, přednášky jsou teoretické a vychází se z prezentací doc. Vychodila. Někdy jsou taky zmatené a občas se něco odbije.

Zápočet. Je potřeba získat alespoň 120 bodů ze dvou nejlépe napsaných písemek. Píší se dvě (každá za 100 bodů) a jedna opravná. Jedná se o psaní dotazů na papír ve dvou jazycích – SQL a Tutorial D. Tutorial D je trochu zákeřnější, na internetu snad neexistuje rozumná stránka, jen oficiální dokumentace, která teda není moc srozumitelná ke studiu. Nezbývá než vycházet z prezentací docenta Vychodila a všechny šílené i nešílené dotazy zkoušet na počítači.

Zkouška. Zkouška je ve stejném formátu jako PAPR1. Nejprve se píše test a pak následuje ústní část, která není povinná. Objevují se tam definice z přednášek, přepsání SQL na Tutorial D, nebo obráceně, nalezení kanonických modelů teorie, důkazy vlastností, a pak trochu zákeřností je přepis SQL na relační algebru. Na relační algebru se neklade žádný důraz a přesto se objevuje u zkoušky – stačí znát symboly, které jsou u různých definic (například „motýlek“ u definice přirozeného spojení, apod.) a ty pak správně zapsat.

Dovednosti vývojáře (DOVY)

Vede seminář: RNDr. Arnošt Večerka

Předmět lze tak trochu zařadit jako mezistupeň mezi Databázovými systémy a Webovými technologiemi (ty jsou v dalším semestru). Vysvětluje se krátce (znovu) SQL, relační databáze a jedno PDF k předmětu dokonce obsahuje pár příkladů připojení a práce s databází ve Visual Basicu.

Zápočet. Existuje asi přes 20 zadání k zápočtu, každý dostane přidělený jeden úkol. Ten se skládá z návrhu nepříliš složité databáze, výpisu dat dle zadání a součástí je taky vypracování diagramu tabulek (například vedení tržeb, databáze komponent online obchodu, apod.). Technologie a jazyky lze použít jakékoli. Odevzdání práce je možné asi kdykoli, dokonce i v dalším semestru.

Operační systémy 2 (OS2)

Přednášející: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Cvičící
: RNDr. Arnošt Večerka

Pokračování předmětu Operační systémy 1 je ve stejném duchu. Probírá se operační paměť, souborové systémy, I/O zařízení, bezpečnost, aj. Docela dobrým studijní materiálem jsou skripta Operační systémy od Keprta.

Zápočet. Cvičení probíhají standardně, jak jsme u doktora Večerky zvyklí. Je zadán úkol, který se musí stihnout do konce cvičení, za který je bod. Programovací úkoly jsou různé, část se věnuje Linuxu a část Windows. Řeší se hlavně procesy a vlákna v obou operačních systémech. Programuje se samozřejmě v C++.

Zkouška. Zkouška je stejná jako v OS1. Nejprve se píše test a pak je ústní část. Dobře napsaný test ještě nezaručuje povedenou zkoušku. Je třeba rozumět dobře jak co funguje a souvislosti mezi jednotlivými látkami.

Bakalářská práce 2 (BAK2)

Viz BAK1.

Povinně volitelné předměty (B)

Počítačová grafika (PG)

Přednášející: Mgr. Markéta Trnečková
Cvičící
: Mgr. Radek Janoštík

Zápočet. Na každém cvičení je zadán úkol, který je nutné odevzdat do půlnoci před dalším cvičením. Úkoly korespondují s přednáškami a vesměs zaberou více času. Je možné je psát v jakémkoli jazyce. Za odevzdání na cvičení je hodnoceno 5 body, jinak 4 (případně méně při nějakých chybám funkčnosti).

Zkouška. Zkouška není příliš náročná, ale dost záleží na štěstí při tahání otázky. Ty nejsou předem známé a dost se liší v obtížnosti. Na mém termínu byly otázky: geometrické transformace, histogram, úpravy histogramu, komprese, ostření (i s derivacemi), vyplňování, barevné modely a digitalizace obrazu (ještě některé otázky chybí).

Základy programování 3 Java (ZP3JV)

Cvičící: Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Zápočet. Každý druhý týden je zadán úkol, na jeho vypracování jsou dva týdny. Pokud úkol není 100%, doktor Tříska ho vrátí na přepracování, v opačném případě je úkol splněn. Takto musí být splněny všechny úkoly.

Jedna myšlenka na “5. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika”

  1. Zdravím,
    V současnosti jsem ve druháku na FIT VUT. I když je studium zde docela zajímavé (jak co, HW předměty mě moc nezaujaly) a pro mě doposud úspěšné, tak nejsem příliš spokojen a uvažuji o přestupu na jinou školu. Důvodem jsou hlavně projekty, které z důvodu rozsahu a absence praktických výukových materiálů či cvičení (v tomto semestru je cvičení v 1 předmětu ze 7,přestože do všech jsou projekty) velmi stresující a časově náročné (cca 20-50 hodin každý).
    Na UPOLu se mi velmi líbil studijní plán (průnik s předměty co mě na FITu bavily je velký), ale nerad bych skočil z bláta do louže, proto bych se rád zeptal, v jakém časovém rozsahu jsou vaše domácí úlohy? Jsou k dispozici výukové materiály, pomocí kterých se dají zvládnout, případně získáte potřebné znalosti např na cvičení?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.