Jak žít ekologicky

Pamatujete si ještě na učivo ze základní školy o globálních enviromentálních problémech lidstva? Každý jsme se alespoň tímto způsobem seznámili s palčivými tématy, proti který musíme bojovat. Ekologické problémy byly dokonce vymezeny Konferencí OSN ve Stockholmu již v proce 1972. Mezi problémy patří nebezpečné odpady a látky ve všech formách, které přesahují únosnou míru, narušení planetárních systémů (klimatické systémy v atmosféře, apod.), skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, znečištění ovzduší, nadměrné čerpání nerostných surovin, ale i obnovitelných zdrojů (půda, voda, …), poškození půdy (eroze, vysoušení, zasolování) a globální ohrožení diverzity.

Od konference uplynuly desítky let a moc se toho nezlepšilo, naopak třeba sucho se dostalo až k nám do Česka, kde bychom to možná ani nečekali. I v našem mírném pásu, uprostřed Evropy, se nám začaly vracet naše chování k přírodě. Mikroplasty se objevují i v našich pitných vodách, ač mnoho lidí vykřikuje, že to není jejich problém, ale států, které vypouští tuny a tuny plastového odpadu do moří.

Sucho se stalo nedílnou součástí a deficit vláhy v půdě se vůbec nezlepšuje ani v deštivějších měsících. Voda rychle odtéká z velkých polí pryč, stejně tak ze střech a jiných zpevněných ploch. Kanalizací nám pak uteče všechna voda pryč.

O alarmujícím množstvím pesticidů v půdě, které vytvářejí sekundární znečištění vod ani nemluvě. A to všechno a mnohem víc se děje u nás v České republice a to nezmiňujeme jiné, celosvětové akutní problémy. Můžeme se vymlouvat na Čínu, USA, či Indii, kteří patří mezi největší producenty oxidu uhličitého na planetě, ale měli bychom si nejprve zamést před vlastním prahem. Pokud se bude každý chovat ekologicky a přemýšlet nad vlastním chováním k planetě, pak můžeme žít udržitelně a zachránit planetu před kolapsem, který může nastat, nezměníme-li od základů své chování.

Protože mi není planeta lhostejná, budu každý měsíc vyhledávat věci, které můžu i já sám ovlivnit a podělím se o ně s vámi. Společně můžeme být v roce 2019 eco-friendly :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *