3. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

Ve druháku nás podle zapsaných přednášek zbylo asi 50, fyzicky nás bylo ještě o něco méně. Tento semestr se vyznačoval zejména návalem úkolů do různých předmětů. Z volitelných předmětů je v nabídce na tento semestr několik objektových jazyků, a to C++, C# a Java. Někomu to možná nevadí, ale já si zapsal jen C++ a C#, abych se stíhal orientovat.

Objektově orientované programování (OOP)

Přednášející i cvičící:  doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Seznámení s principy objektového programování a jazykem Common Lisp. Ke konci semestru se probírali speciality Common Lispu a také byli asi dvě hodiny věnovány prototypovým jazykům.

Zápočet. Během semestru jsou zadány čtyři programovací úkoly, které jsou poměrně časově náročné na vypracování. První úkol procvičoval základy Common Lispu, ve druhém jsme už používali grafickou knihovnu, stejně tak i u třetího, který byl poměrně náročný, ale odpovídal obtížnosti, kterou lze čekat u zkoušky. Poslední úkol se týkal prototypových jazyků. Všechny úkoly jsou vráceny k přepracování tak dlouho, dokud nevypadají dle představ. Zápočet je tedy udělen za včasné odevzdání prvních verzí programů a dotáhnutí programů do funkční podoby korespondující s představou daného cvičícího.

Zkouška. Zkouška je programovací. Každý termín má jinak obtížnou úlohu, docent Krupka však (údajně) k obtížnosti přihlíží. Zkouška trvá od 9 hodin ráno až do 14 hod. (plus mínus 1,5 hod. dle obtížnosti zadání). Po první 1,5 hodině postupně každý student ukazuje aktuální stav programu, načež je buď poslán zpět, aby pokračoval, nebo domů. Takto se v hodinových intervalech chodí až do konce zkoušky. Úkol je zhruba na stejné obtížnosti jako třetí zápočtový úkol. No, doporučuji si vzít pevné nervy a občerstvení.

Počítačové sítě (POS)

Přednášející: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
Cvičící: Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.

Postupně se probírají detailně všechny vrstvy počítačových sítí. Jako tradičně i jiné přednášky doc. Outraty mají slabou účast a po pár přednáškách je učebna téměř prázdná. Klasicky se všechno čte z prezentace a sem tam se pošle nějaká tlustá literatura.

Cvičení probíhají podobně jako cvičení předmětu UNIX (Unixové systémy a shell), tudíž se zadají úkoly a bez nějakých rad se musí splnit, ačkoli se s danou problematikou člověk setkal poprvé.

Zápočet. Za splněné úkoly na hodině se dostane příslušný počet bodů, za splnění po hodině polovina bodů. Další možností, jak získat body bylo plnění programovacích úkolů, které byly postupně zadány během semestru (nebyly povinné, ale body jen za úkoly z hodin nestačí bodově), celkem za 13 bodů. Za úkol bylo naprogramovat program, který vypíše zadaný počet došlých linkových rámců, pak vylepšení tohoto programu (výpis IPv4 hlavičky), jednoduchý chat pomocí UDP a TCP, obdoba programu resolveip, a poslední tři úkoly byly každý pouze za bod: HTTP klient, HTTP server a jednoduchá verze programu ping. NA zápočet bylo potřeba 80 % bodů, tzn. 32 bodů.

Zkouška. U zkoušky si vylosujete dvě otázky, načež máte asi 15 minut na vypracování (často však více, protože čekáte, než dozkouší studenta před vámi). Většinou se docent Outrata hodně ptá na různorodé otázky, které mohou obsahovat i věci ze cvičení. Velmi rychle tedy zjistí, čemu případně nerozumíte. Ti, kdo toho moc neví, bývají u zkoušky klidně o 10 minut déle a pozitivní výsledek zkoušky není nikdy jistý do poslední chvíle.

Matematika 2 (KMA/MA2AA)

Přednášející i cvičící: RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.

Jedná se o klasickou vysokoškolskou matematiku. Nejprve se opakují funkce jedné reálné proměnné a elementární funkce, následují limity, derivace, nakonec určité a neurčité integrály. Dr. Fišer vysvětloval témata dobře, ani zápočtové písemky nebyli nikterak záludné.

Zápočet. Píší se dvě písemky, zápočet je udělen, pokud dosáhnete v každé písemce alespoň poloviny bodů. 

Zkouška. Na stránkách doktora jsou umístěny otázky ke zkoušce, u každé je uvedeno i pár příkladů. Jedná se spíše o lehčí zkoušku.

Diplomová propedeutika (DIPR)

Přednášející: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
Cvičící:  Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Pod názvem se skrývá seznámení s programem Tex (resp. seznámení s balíkem LaTeX). Pan docent vede přednášky stejným stylem, jako všechny ostatní, tudíž bývá v učebně dost prázdno. LaTeX využijete nejen při sazbě bakalářské práce.

Zápočet. Udělen za vypracování netriviálního dokumentu, dle požadavků cvičícího.

Povinně volitelné předměty (B)

Já absolvoval níže uvedené. V nabídce jsou dále Algoritmická matematika 3 a Základy programování 3 Java.

Základy programování 3 C#

Cvičící: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Zápočet. Na každé hodině byl zadán úkol za bod, který se musel stihnout splnit na hodině. Vesměs se jednalo jen o jednoduché procvičení vysvětlených aspektů jazyka. Kromě úkolů si každý vybral libovolný projekt, který měl do konce semestru napsat. Za ten bylo možno získat až 5 bodů a za následnou prezentaci až 3 body. Celkem byla k zápočtu potřeba 12 bodů. Hodnocení nebylo nijak přísné.

Základy programování 3 C++

Cvičící:  RNDr. Arnošt Večerka

Výklad se mi příliš nezamlouval, jednalo se o čtení z Wordu a spoustu důležitých věcí si člověk stejně musel nastudovat sám, protože nebyly řečeny. Některé úkoly byly obtížnější, jednalo se většinou o implementaci něčeho.

Zápočet. Na každé hodině se zadal jeden úkol, který se musel stihnout splnit v hodině. Jiná možnost nebyla, kdo neměl alespoň 7 úkolů, nedostal zápočet.

2. semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

První semestr studia na UPOL – obor aplikovaná informatika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *